ДОБРЕ ДОШЛИ НА

 

ЧЕТВЪРТИЯТ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

"ДИМИТЪР ГАЙДАРОВ" ГР. КАЗАНЛЪК

 

ПРЕЗ 7-9 ЮНИ 2019

 

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ГАЛИНА СТОЯНОВА

ЗА КОНКУРСА

 

С  Т  А  Т  У  Т

Н А

ЧЕТВЪРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС "ДИМИТЪР ГАЙДАРОВ" ГР. КАЗАНЛЪК

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ГАЛИНА СТОЯНОВА

ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ
НЧ "ВЪЗРОДЕНА ИСКРА – 2000"
ФА "ГЪДУЛИЦА"

Конкурсът е посветен на бележития фолклорист и диригент  Димитър Гайдаров /1906–1989/

 


Цел на конкурса: Запазване и обогатяване на българското народно песенно инструментално и танцово изкуство, приобщаване на младото поколение към българския фолклор.

През 2019г. конкурсът ще се проведе в дните 7 - 9 юни.


РЕГЛАМЕНТ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 За участие в конкурса се допускат аматьори и професионалисти - изпълнители на народни песни и народни инструменти, вокални, инструментални и танцови групи и състави от училища /вкл. и СМУ/, ОДК, музикални школи, читалища и клубове и др.

1.2 Участниците се явяват в два раздела – индивидуални /музикални и вокални/ и групови /музикални, инструментални и танцови/ изпълнения, в категориите аматьори и професионалисти:

А. Индивидуални изпълнители, в следните възрастови групи:

I    възрастова група – от 5г. до 10 години
II   възрастова група – от 11г. до 14 години
III  възрастова група – от 15г. до 18 години
IV   възрастова група – над 18 години

Б. Групови изпълнения /вокални, музикални и танцови/ - без ограничения във възрастта.

2. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ

2.1. Индивидуални изпълнители

2.1.1. Солистите певци и инструменталисти участват с изпълнението на две народни песни или пиеси с общо времетраене до 5 мин., като от трета възрастова група в изпълненията задължително трябва да бъде включена безмензурна мелодия. Конкурсният репертоар е по избор, като една от песните /пиесите/ да бъде от фолклорната област на изпълнителя.

2.1.2. Допуска се съпровод от един изпълнител, камерна група или оркестър. Като съпровод се допуска и синбек.

2.2.  Камерни групи и народни хорове

2.2.1. Камерните групи и народни хорове изпълняват две акапелни едногласни или многогласни песни с общо времетраене до 6 минути.

2.3. Камерни инструментални групи и народни оркестри

2.3.1. Камерните инструментални групи и народни оркестри изпълняват едногласни или многогласни автентични или аранжирани пиеси, с общо времетраене до 6 мин. или една пиеса с два обособени дяла от по-голямо произведение.

2.4. Българска хореография. Танцови групи и танцови състави

2.4.1. В конкурса камерните танцови групи и ансамбли представят програма с времетраене до 8 минути.

2.4.2. В конкурса могат да бъдат представени авторски и автентични танци.

2.5. Фолклорни ансамбли

2.5.1. В конкурса се допускат за участие вокално-инструментални състави /хор и оркестър/ и музикално-танцови ансамбли /хор, оркестър и танцов състав/. Времетраене на изпълненията – до 10 мин.

2.6. Народни обичаи

2.6.1. В конкурса могат да бъдат представени народни обичаи от всички фолклорни области и региони, с общо времетраене до 10 мин.

3. НАГРАДИ


3.1. В конкурса ще бъдат присъдени и специални награди – на кмета на Община Казанлък, на АМТИИ – Пловдив и НЧ "Възродена Искра" и др.

3.1.2. При индивидуалните изпълнители журито присъжда във всяка възрастова група специална награда, първо, второ и трето място

3.1.3. Във всеки един от разделите "Камерни групи и народни хорове", "Камерни инструментални групи и народни оркестри", "Танцови групи и танцови състави", "Фолклорни ансамбли" и "Народни обичаи" журито присъжда специална награда, първо, второ и трето място.

4. ОРГАНИЗАЦИОННИ

4.1. Заявки за участие ще се приемат до 27 май 2019г. /неделя/ през електронната заявка в сайта <<направи заявка от тук>>. Повече информация можете да получите на телефоните: 0878 908 984 – Димитър Гайдаров, 0878 908 985 - Славяна Гайдарова и 0431 75157 – НЧ "Възродена Искра"

4.1.2. График за реда на явяване на участниците ще бъде публикуван на сайта на НЧ "Възродена Искра" – www.vazrodena-iskra.com , на сайта на конкурса www.nfk-dimitargaydarov.eu и на Фейсбук страницата на ФА "Гъдулица".

4.1.3. След прослушване на участниците във всяка възрастова група ще има обсъждане и награждаване. Отличените  участници със специална награда и първо място в различните възрастови групи и раздели ще вземат участие в гала концертите на конкурса, в деня на явяването им.

4.1.4. Такса за участие - Няма такса за участие

4.1.5. Пътните разходи, дневните и нощувките са за сметка на участниците .

4.1.6. Осигуряване на нощувки – по предварителна заявка /нощувките са за сметка на участниците/

За контакти:

  • 0878 908 984 - Димитър Гайдаров
  • 0878 908 985 - Славяна Гайдарова
  • 0431 75157   - НЧ "Възродена искра - 2000" - http://vazrodena-iskra.com/

www.nfk-dimitargaydarov.eu © 2016. Всички права запазени.